Home

De levensstroom nodigt uit om erin mee te gaan.
Een mens kan deze als logisch en vloeiend ervaren.
Soms verloopt deze chaotisch of lijkt te stagneren.
In dit geval is het van belang om tijd te nemen en stil te staan bij de vragen:

  • Wat is mijn opstelling t.a.v. sociale contacten, werk en idealen?
  • Welke houding heb ik t.o.v. emoties, lichamelijke klachten, zich herhalende patronen en gewoontes?
  • In hoeverre ervaar ik liefde en vrijheid?

Het werken aan uzelf levert nieuwe ervaringen op en geeft inzicht in gedrag, communicatie en levensstijl. Door concreet keuzes te maken en stappen te zetten raakt uw leven meer in balans.  Er wordt holistisch gewerkt vanuit de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

  • Energie: Als er voldoende energie in ons lichaam stroomt kan er herstel plaatsvinden.
  • Prikkeloverdracht: De prikkeloverdracht tussen de hersenen en het lijf dient goed te werken om heel het lichaam van de juiste informatie te voorzien.
  • Drainage: Om lichaam en geest in balans te houden is het van belang toxische belasting zowel in geestelijke als in stoffelijke vorm los te laten.
  • Voeding: Goede voeding en opname van vitaminen en mineralen is essentieel.
  • Psyche: Door zicht te krijgen op je patronen en functioneren kan wat uit evenwicht is weer geheeld worden.

Natuurgeneeskundig Therapeut Laurien Scheffelaar – van Vliet