Kinderhaptomonie

Via kinderhaptonomie wordt het kind uitgenodigd contact te maken met lichaam, gevoel, houding en beleving. De zintuigen zijn voor kinderen de ingang om de wereld te verkennen. Zintuigen zijn essentieel om spanning los te laten en om voelen en denken in balans te brengen. Door het kind te bevestigen in zijn / haar beleving en de basisveiligheid te vergroten, ontwikkelt het kind een positief en reëel zelfbeeld.

Veel voorkomende verwijsredenen:

  • Mijn kind zit niet goed in z’n vel
  • Te weinig zelfvertrouwen
  • Boosheid en agressiviteit
  • Concentratieproblemen
  • Introverte kinderen (kinderen die zich lastig uiten of terugtrekken in een groep)
  • Angsten met innerlijke reacties zoals hoofdpijn, buikpijn e.d.
  • Verwerkingsproblematiek

Werkwijze
De intake bestaat uit:

  • Kennismaking met het kind
  • Een gesprek met de ouders
  • Ondertekenen van een behandelovereenkomst

Hierna volgen acht bijeenkomsten waarin gewerkt wordt aan de samen opgestelde doelen. Tot slot volgt er een evaluatie.